Digi-samen, samepolitikk

Bakgrunn

Jeg hadde, som så mange andre sjøsamer, ikke helt forstått samepolitikken og følte at den var for andre og ikke meg. Men med årene så ble dette istede årsken til mitt engasjemang. Samepolitikken skal være inkluderende for alle samer, og det vil jeg være med å gjøre.

2021 ble jeg politisk engasjert i samepartiet Nordkalottfolket, der jeg har førsteplass på listen i Sørsamisk område. Selv om vår region ikke fikk en plass på sametinget denne gang, så kommer vi tilbake sterkere i 2025.