Utbildning

Utbildning är så mycket mer än bara att veta vilken knapp man ska trycka på. Som en hantverkare mästrar sina verktyg, kan du bemästra dina.

Digitalisering handlar om att förenkla, men det gör ofta att man måste ändra hur man jobbar och ser på saker.

Bemästra dina verktyg på en två tre

Efter att ha utbildat stora och små företag, har jag lärt mig att företaget själv är största resursen och potentiellt största hindret. Tillsammans kan ni hitta ert bästa arbetssätt och det är där jag hjälper till.

Inspirera

Vi har utmaningen,
låt oss hitta svaret.
Inspirerade människor vill mer, vågar mer och lyckas mer.

Ni vet själv vad ni behöver,
jag är er digitala guide.

Implementera

Vi har svaret,
låt oss strukturera.

Med verktyg och kunskap
är vi redo att bygga.

Ni ser kartan,
jag är er vägvisare.

Integrera

Vi har strukturen,
låt oss automatisera.

Vi jobbar nu bättre,
vi vill effektivisera.

Ni har systemen
jag är problemlösare.

Att välja rätt verktyg, jobbet före jobbet.

När vi digitaliserar så bedömer vi våra möjligheter i motsatts ordning. Det ger oss bästa förutsättningar för att lyckas med vår digitalisering. 

Integrera

Vilka system pratar
med varandra?
När verktygen inte gör jobbet lättare, blir det en extra kostnad.

Implementera

Täcker de behovet vi
har framöver?
När verktygen inte passar jobbet, kommer de snabbt bytas ut.

Inspirera

Kommer vi ha glädje av
att jobba med de?
Om verktygen inte är enkla för användarna, kommer de inte användas .